Jetnetworking-Basvuru
Jet Satis, Net Kazanç

ANA MENU
LIDERLIKLER
ILETISIM
Genel Merkez: http://www.jetnetworking.com.tr
Email: takip@jetnetworking.com.tr
JNW

JETNETWORKING-BASVURU

Jetnetworking Üyelik Başvurusu

Alt Uyelik Sistemi ve Prim

Alt Üyelik Sistemi Nasıl?

 

ÜYELİK SİSTEMİ

Ürünlerimizi sadece kendiniz satmakla kalmayıp çevrenizide kendinize üye yaparak kendinize satış ağı oluşturuyorsunuz. Bu satış ağında bulunan kişiler sistemde sizin 1.kademe satış ağınızı oluşturuyor.

Sonra zamanla o kişilerde kendilerine alt üye kaydederek kendilerine satış ağı oluşturuyorlar. Onların oluşturdukları bu satış ağı sizin 2.kademe satış ağınız oluyor.

Ve sonra bu 2.alt ekipte kendilerine yeni üyeler ekleyerek satış ağı oluşturuyorlar.

Böylece sizin 3.kademe satış ağınız oluşmuş oluyor. Ve bu sistem aynı şekilde 5 kademeye kadar devam ediyor.

5 KADEMELİ ÜYELİK PRİMİ

Size kayıt yaptığınız her üye için 10 TL prim ödüyoruz.

Yine size üyeniz üye kayıt yaptığında 1 TL prim ödüyoruz.

Üyenizin üyesi üye kayıt yaptığında size 1 TL prim ödüyoruz.

Üyenizin üyesinin üyesi üye kayıt yaptığında size 1 TL prim ödüyoruz.

Üyenizin üyesinin üye yaptığı kişinin üyesi üye kayıt yaptığında size 1 TL prim ödüyoruz.

5 KADEMELİ ÜYE SATIŞ PRİMİ

1.kademe satış ağınızın satışlarından %5 prim alıyorsunuz.

1.kademe satış ağınızın oluşturduğu 2.kademe satış ağınızın satışlarından %4 prim alıyorsunuz.

2.kademe satış ağınızın oluşturduğu 3.kademe satış ağınızın satışlarından %3 prim alıyorsunuz.

3.kademe satış ağınızın oluşturduğu 4.kademe satış ağınızın satışlarından %2 prim alıyorsunuz.

4.kademe satış ağınızın oluşturduğu 5.kademe satış ağınızın satışlarından %1 prim alıyorsunuz.

ALT ÜYE MÜŞTERİ SİSTEMİ

Üye olmasını istediğniz kişilerin bazıları satış yapmakla uğraşmak istemeye bilir ama müşteri olmayı kabul edeceklerdir. Çünkü çevremizdeki insanların her biri potansiyel bir müşteridir. Sattığımız tüm ürünler herkesin günlük hayatta kullandığı ve ihtiyaç duyduklarında çarşıya gidip aldıkları ürünlerdir. Sizin tek yapmanız gereken bu kişilerin sitemizden alış veriş yapmalarını sağlamanızdır. Bunun içinde sistemimize alt üyeniz olarak kaydetmeniz gerekiyor. İlgili müşteriniz alış veriş yaptıkça siz para kazanacaksınız.

Müşteri olan kişilerde başkalarına tavsiye edecek ve kendilerine alt üye müşteri kaydedecek ve siz aşağıya doğru devam eden bütün alt üyelerin yaptıkları alış verişlerden aşağıdaki tabloda izah edildiği gibi sürekli büyümekte olan bir gelir elde edeceksiniz.

5 KADEMELİ ÜYE MÜŞTERİ KAYIT PRİMİ

Size kayıt yaptığınız her üye müşteri için 10 TL prim ödüyoruz.

Yine size üyeniz üye müşteri kayıt yaptığında 1 TL prim ödüyoruz.

üyenizin üyesi üye müşteri kayıt yaptığında size 1 TL prim ödüyoruz.

üyenizin üyesinin üyesi üye müşteri kayıt yaptığında size 1 TL prim ödüyoruz.

üyenizin üyesinin üye yaptığı kişinin üyesi üye müşteri kayıt yaptığında size 1 TL prim ödüyoruz.

5 KADEMELİ MÜŞTERİ ALIŞVERİŞ PRİMİ

1. Kademe alt müşterilerinizin satışlarından %5 prim alıyorsunuz.

1. alt ekibinizin oluşturduğu 2. kademe alt müşterilerinizin alışverişlerinden %4 prim alıyorsunuz.

2. alt ekibinizin oluşturduğu 3. kademe alt müşterilerinizin alışverişlerinden %3 prim alıyorsunuz.

3. alt ekibinizin oluşturduğu 4. Kademe alt müşterilerinizin alışverişlerinden %2 prim alıyorsunuz.

4. alt ekibinizin oluşturduğu 5. kademe alt müşterilerinizin alışverişlerinden %1 prim alıyorsunuz.

Bu komisyonlar müşteriniz alış veriş yaptığı anda sizin cari hesabınıza otomatik olarak işleniyor.

ALT ÜYElLERDEN ELDE EDECEĞİNİZ KAZANÇLARI TEKRARLAYALIM

Siz 1. kademe alt ekibinizin satışlarından %5 prim alıyorsunuz.

1. alt ekibinizin oluşturduğu 2. kademe alt ekibinizin satışlarından %4 prim alıyorsunuz.

2. alt ekibinizin oluşturduğu 3. kademe alt ekibinizin satışlarından %3 prim alıyorsunuz.

3. alt ekibinizin oluşturduğu 4. kademe alt ekibinizin satışlarından %2 prim alıyorsunuz.

4. alt ekibinizin oluşturduğu 5. kademe alt ekibinizin satışlarından %1 prim alıyorsunuz.

Toplam 5 kademedeki tüm ekiplerinizin satışlarının toplamı üzerinden %15 prim almış oluyorsunuz.

ÖZETLEYECEK OLURSAK

1. alt ekipten %5

2. alt ekipten %4

3. alt ekipten %3

4. alt ekipten %2

5. alt ekipten %1 prim alıyorsunuz.

Ve bu şekilde 5 kademeye kadar sürekli devam eden bir satış primi almış oluyorsunuz.

Altınızdaki bütün kademelere kaydedilen üye sayıları sürekli artıyor. Bu artan üye sayısına bağlı olarak alt gruplarınızın yaptıkları satışlar da artıyor. Siz altınızdaki kademelerde çoğalan tüm üyelerin yaptığı satışların aylık toplamları üzerinden yukarıda da belirttiğimiz gibi Kademelerine göre %5 %4 %3 %2 %1 şeklinde toplam %15 prim alıyorsunuz.

ŞİMDİ 36 AY ÜZERİNDEN AYLIK KAZANCINIZI HESAPLAYALIM

1- Üyelik Primi

Diyelim ki siz kendinize 10 üye yaptınız.

On üye yapmak zor değil bunu herkes kolayca yapabilir.

Bu 10 üyenizin her birine karşılık size 10 Lira ödüyoruz. Böylece toplam 10 üyeniz üzerinden size 100 Lira ödemiş oluyoruz.

Bu 10 üyenizin de her biri onar üye yaptığında Sizin 10x10= 100 alt üyeniz oluyor. Size bu 100 alt üyenizin her birine karşılık 1 Lira ödeyerek toplam 100 alt üye üzerinden 100 Lira ödemiş oluyoruz. Şimdi devam edelim.

Bu 100 alt üyenizin de her biri onar üye yaptığında sizin 100x10= 1000 alt üyeniz oluyor. Size yine bu 1000 alt üyenizin her birine karşılık 1 Lira ödeyerek toplam 1000 alt üye üzerinden 1.000 Lira ödemiş oluyoruz.

Bu 1000 alt üyenizin de her biri onar üye yaptığında sizin 1000x10 = 10.000 alt üyeniz oluyor. Size bu 10.000 alt üyenizin her birine karşılık 1 Lira ödeyerek toplam 10.000 alt üye üzerinden 10.000 Lira ödemiş oluyoruz.

Bu 10.000 alt üyenizin de her biri onar üye yaptığında sizin 10.000x10 = 100.000 alt üyeniz oluyor. Size bu 100.000 alt üyenizin her birine karşılık 1 Lira ödeyerek toplam 100.000 alt üye üzerinden 100.000 Lira ödemiş oluyoruz.

Şimdi özetleyelim kendi yaptığınız 1. alt kademe üyelerden 100 lira + üyelerinizin yaptığı 2. alt kademe üyelerden 100 lira. 3. alt kademe üyelerden 1.000 lira. 4. kademe üyelerden 10.000 lira. 5. kademe üyelerden 100.000 lira kazanıyorsunuz.

Toplam 36 aylık kazancınız 100+100 = +1.000 = 1.200+10.000 = 11.200+100.000 = 111.200 TL. 36 aylık kazancınızın toplamı. Bunu aylara yaydığımızda 111.200 bölü 36 ay yaparsak aylık kazancınız 3.137 Liraya gelmektedir.

2- Satış Primi

Siz kendinize çok rahat en az 10 üye yaparsınız. 10 üyenizin her biri ortalama en az 50 şer Liralık satış yapar 10X50= 500 Lira

Bu 10 üyenizde en az 10 ar üye yapar 10X10= 100 üye ve bu 100 üyenin her biri ortalama en az 50 şer Liralık satış yapar 100X50= 5.000 Lira.

Bu yüz üyede 10 ar üye yapar 100X10=1000 üye ve bu 1000 üyenin her biri ortalama 50 şer Liralık satış yapar 1000X50= 50.000 Lira.

Bu 1000 üyede en az10 ar üye yapar 1000X10= 10.000 üye ve bu 10.000 üyenin de her biri ortalama en az 50 şer Liralık satış yapar 10.000X50= 500.000 Lira

Bu 10.000 üyenin her biri 10 ar üye yapar 10.000X10= 100.000 üye ve bu 100.000 üye de ortalama 50 şer liralık satış yapar 100.000X50= 5.000.000 Lira olur.

Şimdi sizin altınızda oluşan bu satış ağının satışlarından ne kadar kazanacağınızı hesaplayalım.

1. Kademenizin satışı 500 TL. %5 = 25 TL. kazandığınız prim.

2. Kademenizin satışı 5.000 TL. %4 = 200 TL. kazandığınız prim.

3. Kademenizin satışı 50.000 TL. %3 = 1.500 TL. kazandığınız prim.

4. Kademenizin satışı 500.000 TL. %2 = 10.000 TL. kazandığınız prim.

5. Kademenizin satışı 5000.000 TL. %1 = 50.000 TL. kazandığınız prim.

Toplam kazancınız: 61.725 TL. toplam 36 aylık kazanacağınız prim.

Şimdi aylık kazancınızı hesaplayalım 61.725/36= 1.714 TL.

Aylık satış primlerinden elde edilen kazançla birlikte  3.137+1.714= 4.850 TL.

üyelik priminden elde edeceğiniz miktarla aylık geliriniz 4.850 TL. olacaktır.

YAPILAN ALT ÜYE KAYIT İSTATİSTİĞİ

Bu hesaplamada sürekli sabit tutulan 10 üye ortalama bir sayı olup, Sistemimizdeki Kayıtları incelediğimizde bir üyenin 500 alt üyesi olduğunu görmekteyiz. Ancak kayıtlarımızda üç beş alt üyesi olan üyelerde vardır. Genel üyeler üzerinden yaptığımız hesaplamalarda alt üye sayısını üst üyelerin sayısına böldüğümüzde kesin ve net olarak her üyenin ortalama 10 üye kaydettiğini görmekteyiz.

Bu da sizin yapacağınız alt üyelerin ortalama on üyeyi kesin olarak çok rahat yapacaklarını göstermektedir.

Önemli Not: Bu sadece üyelik primlerinden elde edeceğiniz kazançlar olup kendi satışlarınızdan elde edeceğiniz kazançlarla alt ekiplerinizin satışlarından kazanacağınız %5 %4 %3 %2 %1 satış Primleri dahil değildir.

Böylece sizin ekibiniz gün geçtikçe kar topu gibi büyüyor! Buna paralel olarak kazancınızda büyüyor. Aylık kazancınız hiçbir zaman sınır tanımıyor. 1 yıl gibi kısa bir sürede 4.850 Lira aylık bir gelire rahatça ulaşabiliyorsunuz.

Yaptığınız üye Sayısı 1000 e Ulaştığında ise Jet Networking A.Ş. Satış Ağının SSK. lı Temsilcisi Oluyorsunuz.

Not: Yukarıdaki Şartlardan Faydalanabilmeniz İçin Alt Kademelerinizde Bulunan Takım Öncülerinin Tamamının Her Ay Barajı Aşmış Olması Gerekiyor. Altınızda Bulunan Takım Öncülerinin Tamamının Barajı Aşamaması Durumunda Barajı Aşan Takım Öncüsü Sayısı Hangi Seviyeye Tekabül Ediyorsa O Seviye İçin Belirlenen Primleri Alır. Bir Örnek Verecek Olursak Yakut Üst Yönetici Seviyesine Gelmiş Bir Kişinin Altında 23 Tane Takım Öncüsü Vardır. Bu 23 Takım Öncüsünden Sadece 5 Takım Öncüsü Barajı Aşmışsa Yakut Üst Yönetici olan Kişi Elmas Takım Öncüsü Seviyesinden Prim Alır. Çünkü 5 Takım Öncüsü Elmas Takım öncüsü Seviyesidir.  (Baraj: Her Takım Öncüsünün 1.Kademe Alt Üyelerinden En Az 3 Kişinin Minimumu 50 TL. Ürün Satıp Parasını İlgili Ay İçerisinde Firmanın Hesabına Yatırmış Olması Gerekmektedir.)

10 TL. Üyelik Primini Alabilmeniz İçin Altınıza Kaydettiğiniz Üyenin 30 Gün İçerisinde Aktif Olması Gerekmektedir. (Yani En Az 50 TL. Ürün Alıp Ücretini Kayıt Tarihinden İtibaren 30 Gün İçerisinde Ödemesi Gerekmektedir)

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Filiz( ), 19.10.2017, 10:17 (UTC):
Uyeligimi kaldirin lutfen satis yapmiyorum ben yıllardır ve haberim de yok uye olundugundanBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

Bugün 7 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!
Şirketler Şirketler
Sitetistik

portal Forivia Network Marketing Sistem network marketing amway

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=